Er kunnen digitale opnames worden gemaakt door de pedagogisch medewerksters. Als foto’s op de website worden gezet, wordt u op de hoogte gebracht via de ouder nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vindt u ook het wachtwoord om toegang te krijgen tot de foto’s.
Indien u niet wenst, dat uw kind op foto’s of video te zien is, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan een pedagogisch medewerkster

De pedagogisch medewerkers kunnen voor leerdoeleinden digitale opnames maken.
Als foto’s op de website worden geplaatst, wordt u op de hoogte gebracht via e-mail. Hierin vindt u het wachtwoord om toegang te krijgen tot de foto’s.
Indien u niet wenst dat uw kind op foto’s, video of Facebook te zien is, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan een pedagogisch medewerker.