Er kunnen digitale opnames worden gemaakt door de pedagogisch medewerksters. Als foto’s op de website worden gezet, wordt u op de hoogte gebracht via de ouder nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vindt u ook het wachtwoord om toegang te krijgen tot de foto’s.
Indien u niet wenst, dat uw kind op foto’s of video te zien is, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan een pedagogisch medewerkster