Hummelhoef visie

Elke peuter die naar Hummelhoef komt zien wij als een uniek mensje, die we volledig zijn eigenheid gunnen en die we de ruimte willen geven om zichzelf te zijn en om zich te openen naar anderen in de tijd dat hij op de peuterspeelboerderij is. Een peuter die zich vrij voelt, straalt en is een bron van energie. We willen voor ieder kind in onze peuterspeelboerderij kansen creëren om zich vrij en blij te voelen. We zien de peuter als een kind dat van nature nieuwsgierig is en uit is op ontwikkeling. Een peuter in beweging is ‘eerlijk, heerlijk & ontwapenend’ om te zien en te volgen. Bij deze oorspronkelijke natuur willen we aansluiten. We creëren kansen om hem/haar uit te dagen, te laten ondernemen en om op ontdekking uit te gaan.

We zijn ervan overtuigd dat ieder kind zich kan ontwikkelen, op zijn eigen wijze in een eigen tempo. Hiervoor volgen we het kind in zijn eigen ontwikkelingsverloop en sluiten we zo optimaal aan bij zijn ontwikkelingsmogelijkheden, zijn al zichtbare talenten en zijn karakter.

Voor veel peuters is de peuterspeelboerderij voor het eerst kennis maken met een grotere wereld en het leren delen met een aantal andere kinderen samen, los van papa en mama. We realiseren ons dat kinderen op deze leeftijd nog afhankelijk zijn van een ‘basis’-vertrouwen, waarvoor we een veilig en warm nest willen bieden, met vaste leidsters op vaste tijdstippen.

We beseffen ook dat de peuterspeelboerderij voor de peuters ook een grote stap is op weg naar het leren spelen en samen zijn met anderen. We stimuleren ze om gericht te zijn op anderen en op het maken van contact, door samenspel en samen vieren te stimuleren. Op deze wijze kunnen ze ook groeien als ‘sociaal wezen’. We hechten ook aan een duidelijke structuur, een vast ritme en een goede verzorging. We doen dit vanuit de opvatting dat voorspelbaarheid voor kinderen op deze leeftijd vaak veiligheid betekent.

Lees voor meer informatie het beleidsplan.