Het team

Vier enthousiaste leidsters met jarenlange ervaring.

De peuterspeel-
boerderij

De peuterspeelboerderij is gelegen in een groen gebied en heeft een ruime buitenspeelplaats.
Hummelhoef is opgericht op 10 januari 1974.

Iedereen is een uniek mensje

Al meer dan 40 jaar spelen en leren peuters met plezier bij ons.

Leren en spelen bij Hummelhoef

Op deze site van peuterspeelboerderij Hummelhoef leest u informatie over de landelijke ligging en de vele speelmogelijkheden voor peuters binnen en buiten. Tevens vindt u informatie over ons team van bekwame leidsters met jarenlange ervaring.

De peuterspeelboerderijPeuterspeelboerderij-hummelhoef

Hummelhoef is een peuterspeelboerderij in het prachtige buitengebied van Oirschot. De doelstelling van onze peuterspeelboerderij is kinderen tussen twee en vier jaar gelegenheid bieden om onder leiding van onze ervaren pedagogisch medewerksters met leeftijdgenootjes te spelen. De peuter zal vertrouwen moeten krijgen in een nieuwe situatie en geborgenheid en veiligheid moeten ervaren, wil hij/zij echt fijn kunnen spelen. Wij vinden een goede sfeer en een open contact met ouders daarom heel belangrijk.

Lekker buiten spelen

De speelboerderij beschikt over een grote binnen- en buitenruimte met allerlei materialen welke peuters uitdagen om zich spelend te ontwikkelen. Zo heeft peuterspeelboerderij Hummelhoef een grote binnenzandbak, een speelhuis met glijbaan binnen en verschillende speelhoeken zoals een bouwhoek, een poppenhoek, een verkleedhoek, een kappershoek, een leeshoek en een knutselruimte. Buiten hebben we een zandbak, een speelhuisje met glijbaan, een nestschommel en alle ruimte om te bewegen en te fietsen. Omdat we in het buitengebied gevestigd zijn valt er voor de peuters veel te zien en beleven, zoals de kippen voeren, de bladeren samen bij elkaar vegen, kijken naar de grazende paarden en tractoren die aan het werk zijn. Zelfs de geboorte van een kalfje is wel eens gadegeslagen door de peuters van de peuterspeelboerderij.

Video tour van de binnen- en buitenspeelplaats

Verschil peuterspeelboerderij/ peutergroep en kinderdagopvang

Peuterspeelzaalwerk is een echte voorbereiding op de basisschool. In de kring, muziek, werkjes, spelen, enz. Kinderen van een peutergroep zijn al gewend om in een grotere groep van dezelfde leeftijd te functioneren. Kinderen leren immers spelenderwijs!

De peuter wordt tijdens zijn/ haar verblijf op de peuterspeelboerderij dan ook actief begeleid bij het spel en gestimuleerd in zijn/ haar ontwikkeling. Niet de opvang, maar de pedagogische begeleiding staat voorop. Bij deze begeleiding en de stimulering van de peuter wordt aangesloten op het bij de peuter aanwezige ontwikkelingspotentieel. Er is de gehele tijd aandacht voor de peuters, omdat er geen jongere of oudere kinderen aanwezig zijn; het dagprogramma is op de peuters afgestemd.

De preventieve functie van het peutergroepbezoek is van belang. De peuterspeelboerderij is bij uitstek een voorziening waar in een vroeg stadium eventuele (dreigende) stagnatie in de ontwikkeling van de peuter kan worden ontdekt.

De kerndoelstelling van een kinderdagverblijf is: Ouders in de gelegenheid stellen arbeid en zorg te combineren. De kerndoelstelling van onze peuterspeelboerderij is: Het kind in de gelegenheid stellen zich spelenderwijs met leeftijdgenootjes te ontwikkelen.

De peuterspeelboerderij gaat uit van het aantal uren dat optimaal is voor een kind van twee en drie jaar om de gerichte stimulering van zijn ontwikkeling te benutten. Daarbij gaat het dan om ongeveer drie uur achter elkaar. En bij voorkeur minimaal tweemaal per week.

Gezonde kinderen ontwikkelen zich de hele dag door, zowel thuis als elders. Peuterwerk gaat echter om heel gerichte ontwikkelingsstimulering. Daarvoor is 5,5 uur aaneengesloten voor peuters eigenlijk te lang.

Daarnaast is eenmaal per week peuterwerk niet optimaal. De lange tijd tussen de bezoeken maakt het voor de peuter moeilijker om te wennen en om zich onderdeel van een groep te voelen. Beiden is van belang voor het ontwikkelingsproces van de peuter. Immers een kind kan zich pas ontwikkelen als het zich veilig en op zijn gemak voelt. Wij vinden daarom de lengte van het dagdeel voor de peuter een essentieel verschil tussen het peuterwerk van de kinderopvang en het peuterwerk op de peuterspeelboerderij.

geschillencommisie klachtenvrij 2022 hummelhoef
Klachtenvrij 2020 Hummelhoef
Klachtenvrij 2019 Hummelhoef

Kom jij ook bij ons spelen?

Bel ons +31 6 22151389 of neem contact met ons op via e-mail!