Laatste bericht van de GGD m.b.t. Corona

Hier vindt u het laatste nieuwsbericht van de GGD.

Geschillencommissie 2019

In 2019 zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang geen geschillen ingediend over Stichting Peuterspeelboerderij Hummelhoef!
Hier vindt u het originele certificaat.

Sponsoractie Albert Heijn maart 2020

Tijdens de hele maand maart was het mogelijk om bij de Albert Heijn het statiegeld te doneren aan onze peuterspeelboerderij. Er is door inwoners van Oirschot een bedrag van €105,45 geschonken. Heel erg bedankt namens de peuters en het hele Hummelhoefteam!

Open Dag 2020

Op 8 maart a.s. tussen 11.00 en 13.00 uur zijn onze deuren weer geopend voor iedereen die interesse heeft om een kijkje te nemen in onze peuterspeelboerderij. Iedereen is bij deze van harte welkom!

Jubileum pedagogisch medewerker Ria Dekkers

Kindervriend Ria is vandaag door het bestuur in het zonnetje gezet, omdat ze 25 jaar werkzaam op peuterspeelboerderij Hummelhoef is.

We hopen dat ze nog veel gezonde jaren “Hummelhoefjuf” en onze fijne collega mag zijn.

Opvang VVE

Het bestuur heeft besloten, na consultatie van de pedagogisch medewerkers en de oudercommissie, te stoppen met de opvang van peuters met de indicatie Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE). De peuters die nu reeds met die indicatie onze speelboerderij bezoeken, kunnen gewoon blijven tot het bereiken van de 4-jarige leeftijd. Nieuwe peuters met VVE-indicatie worden vanaf 1 november 2019 niet meer geplaatst.

Rabo ClubSupport 2019

De opbrengst van deelname aan Rabo ClubSupport 2019 is € 425,10! Dit is een geweldig mooi bedrag!

Gezien het enthousiasme van de peuters en de pedagogisch medewerkers over de danssessies van Anita van Friz Dance & Fit, gaan we haar vragen of zij weer wat gezellige dans-halfuurtjes wil verzorgen. We willen degenen die een stem aan Hummelhoef heeft gegeven hierbij heel erg bedanken.

Inspectieonderzoek GGD-medewerker juni 2019

Op 18 juni j.l. heeft Hummelhoef bezoek gehad van GGD Brabant Zuidoost. Het inspectierapport vindt u op deze website onder algemene informatie/ overige links en over drie weken op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.