Onjuist beeld peuterspeelboerderij Hummelhoef

Beste ouders en verzorgers,

Uit verschillende bronnen hebben wij, het bestuur van Stichting Peuterspeelboerderij Hummelhoef, vernomen dat er een onjuist beeld over onze peuterspeelboerderij bestaat. We willen daarom ontzettend graag klaarheid scheppen. Daarom voor alle duidelijkheid:

Onze prachtige peuterspeelboerderij blijft bestaan. Zoals jullie wellicht weten, heeft de familie Van Pinxteren hun kampeerboerderij verkocht en krijgen wij per 1 november een nieuwe verhuurder. Maar dat wil niet zeggen dat wij daarom ophouden met onze activiteiten. Integendeel, aan Hummelhoef verandert niets en wij gaan gewoon door voor de peuters zoals we altijd gedaan hebben.

We vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar mochten er nog vragen zijn benader ons gerust.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Hummelhoef